CONTACTE

Contacta’ns

La comunicació enviada quedarà incorporada als sistemes d’informació de DANIEL LABRADA TRENADO. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per atendre la seva sol·licitud. Mitjançant la indicació de les seves dades i de conformitat amb el que s’estableix a l’article 6 de la L.O.P.D. vostè atorga consentiment inequívoc a DANIEL LABRADA TRENADO perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades a l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. De la mateixa forma, aquest consentiment s’estén a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, si s’escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit, tot indicant les seves dades personals a DANIEL LABRADA TRENADO, al domicili Avda. Principal, 34 Nave A, 08181 Sentmenat, (Barcelona) o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a biemen@biemen.com.