CONTACTE

Contacta’ns

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del que és responsable BIEMEN, SLU. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s’escau, la limitació i cancel·lació , comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a Avda. Principal, 34 Nave A 08181, Sentmenat o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a biemen@biemen.com.