MECANITZAT SOTA PLA

Sota pla podem treballar en la producció de peces especials d’acord a les necessitats dels nostres clients, sent possible la fabricació en diferents materials, com ara acer carboni, acer inoxidable AISI316, llautó …, gestionant si fos necessari els tractaments tèrmics i superficials necessaris. Possibilitat de decolletatge tant en torns CNC com en torns multihusillos.