MECANITZAT SOTA PLA

Sota pla podem treballar en la producció de peces especials d’acord a les necessitats dels nostres clients, sent possible la fabricació en diferents materials, com ara acer carboni, acer inoxidable AISI316, llautó …, gestionant si fos necessari els tractaments tèrmics i superficials necessaris. Possibilitat de decolletatge tant en torns CNC com en torns multihusillos.

ACER AL CARBONI

Alguns sectors d’aplicació:

 • Maquinària obra publica
 • Maquinària agrícola
 • Camions, bolquets basculants, remolcs…..
 • Indústria química
 • Indústria farmacèutica
 • Indústria alimentària
 • Indústria naval i pesquera
 • Equips i instal·lacions de neteja a alta pressió
 • Maquinària i instal·lacions industrials
ACER INOXIDABLE AISI316

Alguns sectors d’aplicació:

 • Indústria química
 • Indústria farmacèutica
 • Indústria alimentària
 • Indústria naval i pesquera
 • Equips i instal·lacions de neteja a alta pressió
 • Maquinària i instal·lacions industrials
LLAUTO

Alguns sectors d’aplicació:

 • Indústria naval i pesquera
 • Equips i instal·lacions de neteja a alta pressió
 • Maquinària i instal·lacions industrials