APARCADORS ENDOLLS RÀPIDS ISO-A (7241-A)

ENDOLLS RAPIDS

Els hi presentem els nostres nous aparcadors (aparcaments) ISA1-12B4-PK, per a les parts mascles dels endolls ràpids tipus ISO-A (7241-A) en 1/2″ (ISA, ANV1, PAV1, ISO-ABIRANV, S.14432).

Aquests Aparcadors permeten mantenir recollits les mànegues hidràuliques situades en els remolcs agrícoles o qualsevol altre tipus de maquines, evitant el seu deteriorament o que s’embrutin quan l’endoll ràpid es troba desconnectat del tractor.